Top_banner-955x90_neutral
Welcome offer: Up to $30 free play – Get your free tickets!
Register Here
18+. New players only. Min €10 deposit. Bonus credited as tickets. 7-day ticket expiry. Full T&Cs apply

Упътване за игра

Omaha Hi/Lo

Преглед

Omaha Hi/Lo се играе по същия начин както и Omaha, но с едно изключение: При откриването на картите играчът с най-висока ръка печели само половината пот, докато втората половина се дава на играча с най-добрата ниска ръка.

Това може обаче да стане само, когато играчът има достатъчно ниска ръка. Ако в играта няма достатъчно ниска ръка, най-високата ръка печели целия пот.

Раздадени карти на играч 4 скрити карти
Раздадени общи карти 5
Брой на рундовете 4
Лимити Фиксиран лимит
Пот лимит
Без лимит
Блайндове или Aнте Блайндове
Условия за ниска ръка

Ниската ръка не трябва да съдържа нито карти, които са по-силни от 8 пика - 7п -6п - 5п - 4п, нито чифт или друга по-висока стойност.

Това обаче не означава, че при ниската ръка не са разрешени Стрейт и Флъш. Например комбинацията 8п-7п-6п-5п-4п се счита за ниска ръка. (Но в същото време това е много силна ръка - Стрейт Флъш).

Сформиране на висока и ниска ръка

Както и при Omaha, Вие трябва да образувате покер ръка с две от Вашите Hole Cards и три общи карти. При това можете да използвате всяка произволна комбинация от две от Вашите Hole Cards за ниската и високата ръка. Вие можете да използвате една или две от тези Hole Cards както за високата, така и за ниската ръка или да използвате две карти за високата ръка и другите две за ниската ръка – както Вие желаете.

Ако например държите в ръцете си A-K-10-2 и общите карти са A-A-7-6-4, най-добрата Ви висока ръка е A-K + A-A-7 (Тройка), а най-добрата Ви ниска ръка е A- 2 + 7-6-4. Асото може да използвате и в двете ръце.

Разделяне на пота в Omaha Hi/Lo

Всяка от двете половини не пота в играта Omaha Hi/Lo може да бъде разделена допълнително, ако двама или повече играчи имат еднакви ниски или високи ръце. Например, в случай че двама играчи имат еднакво висока ръка и само един играч има ниска ръка за квалифициране, всеки от играчите с най-добрата висока ръка ще спечели 25% от пота, а единственият победител с ниска ръка ще спечели 50% от него. Ако потът не може да бъде разделен съвсем точно, допълнителната сума ще бъде присъдена на играча, който е най-близо до позицията Малък блайнд по посока на часовниковата стрелка.

Асo - най-високата и най-ниската карта

При Omaha Hi/Lo Асoтo е най-високата и едновременно с това най-ниската карта. Затова класическата ръка A-2-3-4-5 („wheel”) е толкова силна. Това е най-добрата ниска ръка и едновременно с това представлява Стрейт, т.е. силна ръка.